Internationella mångfaldsdagen

Kompani nomad

På Vitlycke museum ägnas den 20 maj åt Internationella mångfaldsdagen. Det blir en dag i jojken och den samiska dansens tecken! Vitlycke museum tillsammans med Kompani Nomad bjuder in till DOM ANDRAS DANS.

I DOM ANDRAS DANS berättar vi på ett underhållande och pedagogiskt sätt om den försvunna samiska dansen, den uråldriga jojken och den magiska samiska trumman. Ola Stinnerbom och Freddy Olofsson låter oss med hjälp av dansen, musiken och jojken möta den sydsamiska kulturen.

Passa på att själv testa både samisk dans och att jojka.

Varmt Välkomna den 20 maj kl 13.00.

Café Bronze har öppet 10.30-15.30.

Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, UNESCO, skriver i sin konvention till skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från 2005:

Kulturell mångfald: de många olika former genom vilka grupper och samhällen uttrycker sin kultur. Dessa yttringar sprids inom grupper och samhällen och mellan dem. Den kulturella mångfalden visar sig inte bara i de olika former genom vilka mänsklighetens kulturarv yttrar sig, berikas och förmedlas tack vare mångfalden av kulturyttringar, utan också genom olika sätt för konstnärligt skapande, produktion, spridning, distribution och nyttjande, oavsett de medel och den teknik som används.

”Mångfaldskonventionen” slår fast medlemsstaternas rätt – och skyldighet – att föra kulturpolitik till stöd för kulturell mångfald och verka för internationellt kulturutbyte.

Senast uppdaterad: 2018-05-20 23:04