Interpretation i världsarvet

Välkomna till vårt tredje seminarium under rubriken »Interpretation i världsarvet «. Temat för den här träffen är: Digitala lösningar för att aktivera och synliggöra det osynliga.

Under seminariet kommer vi gemensamt diskutera hur vi tillgängliggör och skapar givande upplevelser av sådant som inte är så lätt att se med ögonen. Ett exempel är hällristningarna: hur kan vi anpassa upplevelsen för att tillgängliggöra annars osynliga ristningar för besökare och intresserade? Finns det bra digitala lösningar? Hur ser vi på användarupplevelsen ? Och hur skapar vi engagemang kring det som är svårtolkat? Erbjuder ny teknik och nya medier också en ny sorts upplevelser?

Seminariet genomförs på Vitlycke museum 5 december, kl. 9- 16.

Mer information om programmet och hur man anmäler sig finns att ladda ner här.

Senast uppdaterad: 2018-12-07 10:14