Kan själv!

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta barnen presenterar ljud som vi har förstått är spännande och intressanta för små barn. I utställningen kan barnen skapa och uppleva ljuden med hela kroppen och de kan samarbeta kring och kommunicera med de olika ljuden.

Barn i åldern 0-2 år har en annan ljudvärld än äldre barn och vuxna. Deras ljudskapande är ett sätt att kommunicera med och utforska omvärlden. Tidiga upplevelser av ljud och möjligheterna att få utforska ljud på olika sätt påverkar förmodligen hur barnet senare, under sin uppväxt, intresserar sig för ljud och musik.Alla ljud och allt ljudskapande presenteras på ett sätt som passar deras unika sätt att undersöka sin omvärld. Det gör att de på egen hand kan skapa sin egen upplevelse vid besöket.

Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta barnen turnerar i Västra Götalandsregionen men från och med 2017 erbjuder vi även arrangörer utanför regionen möjligheten att boka utställningen.
Utställningen produceras i samarbete med Kultur i Väst och tonsättare Johan Svensson. Medfinansiärer är Musikverket, Kulturbryggan, Kultur i Väst och tidskriften Föräldrar & Barn.

Kan själv! är en tillfällig utställning på Vitlycke museum 6 april - 9 maj. Föreskolegrupper bokar besök hos Margareta Kostovska 0525-183 28. Allmänheten är välkomna att besöka utställningen helger från påsk och framåt i april, samt 1-9 maj.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:50