Oktoberföreläsningar

Välkommen till Vitlycke museums serie med föreläsningar i oktober! Vi bjuder på intressanta söndagar med ämnen som: bronsålderns fårfolk, byggnadsvård och, naturligtvis, hällristningar. Maja Hagerman inleder den första oktober kl. 13.00.

1/10 kl. 13.00. Maja Hagerman – hällristningar, arkeologi och det rasbiologiska arvet 
Maja Hagerman är författare, vetenskapsjournalist och dokumentärfilmare. Hon berättar om gamla, egenartade teorier om vår andliga urhistoria och hur de hämtade inspiration från hällristningarna. I början av 1900-talet var fornforskningen infärgad av rasteorier, och man tänkte sig kunna finna folkets ursprungliga tankevärld i ristningarna, en slags folksjäl eller ”rassjäl”. Idén om en sådan märkvärdig kontinuitet hyllades även vid rasbiologiska institutet i Uppsala. Chefen professor Herman Lundborg kunde uttrycka det som att: ”Fornforskning, rasbiologi och historia bära samfällt vittnesbörd om den nordiska rasens sega kraft, företagsamhet, begåvning och organisationsförmåga./…/ Allt detta förpliktar. ”

8/10 kl. 13.00. Kristin Oma Armstrong – Bronsålderns fårfolk
Vilka var fårfolket? I Rogaland i västra Norge pekar hällristningar, bosättningar och gravar på att människa och djur levde tätt tillsammans under äldre bronsålder.  Kristin Oma Armstrong, doktor i arkeologi vid universitet i Stavanger, söker ursprunget till det mystiska fårfolket bland bronsålderns byggnadstraditioner. Byggdes husen om för att skapa rum till djuren?

15/10 kl. 13.00. Cecilia Wingård – Byggnadsvård – renoveringsråd och historiekunskap
Vad kan ett hus säga om tiden det byggdes i? Vilka historier kan huset berätta om sina förra ägare? Byggnadsantikvarie Cecilia Wingård berättar om hur man genom att renovera hus med kunskap om detaljer kan plocka fram husets personlighet och lära känna historien.

22/10 kl. 13.00. Linnea Nordell och Ingela Lundin, Bohusläns museum. Lars Strid, Vitlycke museum – Maritima ristningar på Hamnholmarna
500 år gamla hällristningar? I Hamburgsunds skärgård dokumenterar arkeologerna Linnea Nordell, Ingela Lundin och Lars Strid spåren av äldre tiders sjöfarare. Hör om naturhamnarnas kompassrosor och adelssköldar som knackades i sten.

29/10 kl. 13.00. Andreas Toreld från Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar – Fish ´n Ships
10000 båtar men inga fiskar. Andreas Toreld söker svaret på frågan om varför inga fiskar är avbildade på de bohuslänska hällristningarna. Kanske kan fyndet av fiskmotiv i en hällristningsbåt utanför Kämpersvik ge en ledtråd.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:50