Slåttergille 8 juli 10.30 – 15.00

Upplev ett gammaldags Slåttergille och var med och bevara Vitlyckeängen! Vi slår och hässjar tillsammans, och visar hur en lie skall användas för bästa resultat.

En äng kan hysa 40-50 arter av blommor och gräs per kvadratmeter. Idag återstår bara spillror av alla de ängar som en gång var mycket betydelsefulla då de gav vinterfoder till djuren.

Numera behövs inte ängar för vinterfoder till djuren, utan skötsel av de ängar som finns i dag är i första hand en förutsättning för att ängens örter och gräs, fjärilar och andra insekter ska kunna fortleva. Vi samlas med liar och räfsor vid Vitlyckemuseum och gör slåttern till en lärorik festlighet. Vi berättar om gammal folktro kring ängens blommor.

Vi slår och hässjar tillsammans, och visar hur en lie ska användas för bästa resultat. Ta med egen kaffekorg eller köp en kaffekorg i Cafe Bronze. Vi bjuder på musik under arbetet för att det skall gå som en dans!

Varmt Välkomna till Vitlycke museum och världsarvet Tanums hällristningar.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:50