Världsdagen för kulturell mångfald för dialog och utveckling 21/5

Genom årtusenden har människor utbytt idéer, föremål, traditioner och berättelser över kultur- och nationsgränser. Detta har fört utvecklingen framåt och visat på människans lyhördhet och kreativitet. Vi vill följa, förstärka och utveckla traditionen av kulturutbyte. FN: ”Medlemsländernas kulturpolitik ska stödja kulturell mångfald och verka för internationellt kulturutbyte.”

Vi startar kl 13.00 med ett smakprov från det lokala berättarprojektet med Eva Dahl, Att komma hem - långt borta, och låter sedan alla följa med på Dinn Dinn Bulos spännande musikaliska sagoäventyr i den Västafrikanska traditionen.

Assane och Tapha berättar och sjunger sånger från sitt hemland, Senegal, där den muntliga traditionen är stark och levande. Med musik och humor får vi ta del berättelser som överlevt generationer, som till exempel berättelsen om den lataste människan i världen.

Det lokala berättarprojektet är ett samarbete mellan Eva Dal, skådespelare i Uttryckslabbet och Amani Hossein, laboratorieassistent och flykting från Syrien. Texter från boken En enda oändlighet används och vi iscensätter delar av texten för att öppna upp och väcka nyfikenhet på vad som förenar oss nu och historiskt och för att inspirera till ett delande av berättelser och erfarenheter som vi senare gestaltar tillsammans.

Välkomna till Vitlycke museum.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:50