Regionalt arrangörsstöd

Bilden föreställer ett barn som provar forntida hantverk i bronsåldersgården..

Regionalt arrangörsstöd till kultur för barn och unga i Västra Götaland är till för att stärka arbetet med kultur för barn och unga. Stödet kan användas till resor till naturarvs- och kulturverksamheter i Västra Götaland, förslagsvis till Vitlycke museum.

Stöd kan ges till resor såväl inom som utanför den egna kommunen. Förskolan, skolan eller kommunen betalar 1 000 kronor per hyrd buss, den kostnad som överstiger 1 000 kronor täcks av arrangörsstödet. Vid resa med kollektivtrafik ersätts 50 procent av kostnaden. Kostnader för guidningar, lägerskolor och andra aktiviteter täcks inte av det stödet.

Länk till Kultur i Västs sida om det regionala arrangörsstödet med information hur man söker, vad bidraget täcker, med mera.

Senast uppdaterad: 2019-03-11 11:02