Vitlyckehällen

Den mest välbesökta av ristningsplatserna i Tanums världsarvsområde är Vitlyckehällen som ligger 200 meter från Vitlycke museum. Här hittar du bland annat Bohusläns mest kända ristning - Brudparet.

Här finns runt 500 enskilda bilder inhuggna från hela den period man gör hällristningar i Bohuslän, från 1700 f.Kr. till 300 f.Kr. Förutom den stora hällristningen finns det fyra mindre hällar som binds samma av en stig på ungefär 500 meter. På toppen av berget ovanför Vitlyckehällen ligger två gravrösen från äldre bronsålder, med en ståtlig utsikt över Tanumsslätten och världsarvsområdet.

Brudparet

Scenen som kallas för Brudparet består av en man och en kvinna som står tätt tillsammans med ytterligare en man som står med höjd yxa till vänster om de två. Kanske är detta en bild av ett rituellt förhistoriskt bröllop som man höll varje vår för att locka till goda skördar och välmående boskap. Mannen med yxan till vänster skulle då kunna vara en rituell ledare som genomför ceremonin och välsignar paret med sin yxa.

En resa till dödsriket?

Kvinnor är inte speciellt vanliga på våra hällrisningar, men vid Vitlycke är vi begåvade med två; förutom ena halvan av Brudparet finns det på mitten av hällen en bild av en kvinna som sitter på huk. Till vänster om kvinnan ligger det en man som kanske är död. Mannens ben går in i en ristning av en båt. Kanske är det en beskrivning av färden till dödsriket vi ser här. Idén att resa över vattnet finns i många förhistoriska religioner, den grekiska mytologin är ett bra exempel där de döda åker färja över floden Styx för att komma till dödsriket.

Gräns av gropar

Den högra delen av hällen klyvs av en rad med 70 skålgropar. På var sida om raden med skålgropar står tre krigare, en till vänster och två till höger. De är beväpnade med svärd, yxor och sköldar. Kanske är raden en gräns och det vi ser är en strid om denna gränsdragning. Annars kan man se skålgropar spridda över hällytan, en del till synes slumpmässigt utspridda, andra ingår i figurer: till exempel som last i skepp, mellan benen på människor eller under svansen på tjurar.