Vitlycke museum

WILLKOMMEN ZU EINER REISE IN DIE WELT DES BRONZEZEITALTERS!

Das Museum Vitlycke ist ein Wissens- und Erlebniszentrum für das Welterbe Tanum – in dieser Region finden sich circa 600 Fundstellen mit Felszeichnungen. Entdecken auch Sie dieses Welterbe mit einem Guide, oder wandern Sie auf eigene Faust zwischen den Felsen, und entdecken und deuten Sie selbst die einzigartigen Felsbilder. Im Museum finden Sie ein Café, einen Shop sowie eine Dauerausstellung, die für die ganze Familie ein dramatisches Bild der Bronzezeit entwirft.

Aktuelles

ÖFFNUNGSZEITEN & INFORMATION

Wir haben für Sie geöffnet:

18. April – 22. April 10.00-16.00
27. April – Aug.: 10.00 -18.00 an allen Tagen
Sept – 3. Nov.: 10.00 – 16.00 an allen Tagen

Eintritt frei

Weitere Informationen unter „Besuchen Sie uns“

bild-106830356026646_2314289328614060
Så här lagom till middagstid passar det väl utmärkt med ännu en uppdatering om museets och Världsarvsförskolans samarbete. Förutom en bred syn på lärande och pedagogik samt ökade resurser så möjliggör samarbetet för mycket annat. Detta märks tydlig i flera av de utflykter som vi gjort denna termin. Nu senast var turen till Naverstad och Fossum: Kunniga förskolepedagoger berättade om lokalhistoria och förberedde roliga aktiviteter som främjar lärande och upplevelse, medan museipedagogen kunde berätta om gravfält och hällristningar vid Fossum. Tidigare under våren så hade vi även lyxen att kunna få gå och prata med en tålmodig arkeolog som berättade om de fynd som hittats vid en mindre utredning i anslutning till museets parkering. Vi följde upp genom att ta en tur in på museet och titta närmare på det här med koppar och brons, samt ta reda på hur en sån där malsten ser ut egentligen. Med gemensamma krafter kan vi göra mer helt enkelt. Bara det att vi kunnat besöka tre av de fyra större närliggande hällarna, och en hel del små hällar, känns som en väldig lyx.
The Ejgalsröd site (and my foot because of the 10-20mm lens). This is a compact panel where many of the carvings are made on top of older ones. The motifs are quite few: human figures (most of them with bas-relief “belts”), boats, cup marks, two animals and one circle.