Vitlycke museum

MAKE A JOURNEY THROUGH TIME TO THE WORLD OF THE BRONZE AGE!

Vitlycke museum is a knowledge and experience center in Tanum World Heritage site - an area of about 600 rock art sites. Here you can experience world class rock art and explore the Bronze Age world. Join a guide or walk by yourself among the carvings and reconstructed Bronze Age buildings. At the museum you will find a cafe, shop and an exhibition that is a dramatic story for the whole family.

What´s on?

Opening hours & information

Opening hours 2019

18 - 22 April 10.00-16.00
27 April - 31 August 10.00-18.00
1 September - 3 November 10.00-16.00

Free admission

Café Bronze

Rock Art shop

Find more information under Visiting

bild-106830356026646_2314289328614060
Så här lagom till middagstid passar det väl utmärkt med ännu en uppdatering om museets och Världsarvsförskolans samarbete. Förutom en bred syn på lärande och pedagogik samt ökade resurser så möjliggör samarbetet för mycket annat. Detta märks tydlig i flera av de utflykter som vi gjort denna termin. Nu senast var turen till Naverstad och Fossum: Kunniga förskolepedagoger berättade om lokalhistoria och förberedde roliga aktiviteter som främjar lärande och upplevelse, medan museipedagogen kunde berätta om gravfält och hällristningar vid Fossum. Tidigare under våren så hade vi även lyxen att kunna få gå och prata med en tålmodig arkeolog som berättade om de fynd som hittats vid en mindre utredning i anslutning till museets parkering. Vi följde upp genom att ta en tur in på museet och titta närmare på det här med koppar och brons, samt ta reda på hur en sån där malsten ser ut egentligen. Med gemensamma krafter kan vi göra mer helt enkelt. Bara det att vi kunnat besöka tre av de fyra större närliggande hällarna, och en hel del små hällar, känns som en väldig lyx.
The Ejgalsröd site (and my foot because of the 10-20mm lens). This is a compact panel where many of the carvings are made on top of older ones. The motifs are quite few: human figures (most of them with bas-relief “belts”), boats, cup marks, two animals and one circle.