Om Vitlycke museum

Vitlycke museum är ett upplevelse- och kunskapscentrum för Tanums världsarv. Vi ska berätta och kommunicera kring bronsåldern och världsarv – öka kunskapen och intresset för den här tidsepoken, landskapet och våra hällristningar. Här kan du läsa mer om oss.

Om Vitlycke museum

Samarbetspartners

Karta

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:41