Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Världsarvsförskolan vid Vitlycke

Vitlycke museum driver tillsammans med Tanums kommun en förskola med natur- och kulturarvsprofil. Verksamheten tar avstamp både i världsarvet och barnkonventionen.

I januari 2007 startade Tanums kommun en förskola för 1 – 5 åringar på Vitlycke museum. Förskolan är en långsiktig samverkan mellan två organisationer – Förvaltningen för kulturutveckling och Tanums kommun. Utbyte och samverkan sker både på organisationsnivå och i personalgruppen för att ge förskolan en natur- och kulturarvsprofil.

Förskolan ska vara en förebild och en del av ett större sammanhang där ansvaret för mänsklighetens natur- och kulturarv är en del av en framtida hållbar utveckling i världen. Läroplanen Lpfö 18 är ett grundläggande styrdokument för verksamheten och Tanums kommun är huvudman.

Förskolans innehållsprofil har tre starka teman:

  • Utomhusförskola
  • Världsarv, kulturarv – globalt och lokalt
  • Natur och kultur tillsammans formar landskapet och vår omgivning

Förhållningssättet och pedagogiken

Förhållningssättet och pedagogiken tar avstamp i FN:s barnkonvention som erkänner barns grundläggande rättigheter och skyldigheter och ger vuxna ansvar för att ge barnen de bästa förutsättningar för att utveckla demokratiska samhällen. Barnkonventionen bygger på principen om icke-diskriminering och alla barns rättigheter oavsett kön, hudfärg eller religion.

Den har fyra grundläggande principer:

  1. att alla barn har samma rättigheter
  2. att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut
  3. att alla barn har rätt till liv och utveckling
  4. att alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad

Barnkonventionen har ett starkt släktskap med Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv kallad världsarvskonventionen. Som Västra Götalandsregionens enda världsarv arbetar Vitlycke museum efter världsarvskonventionens idéer och uppdrag. Vi tror att det är mycket utvecklingsbart att bygga samman dessa två konventioner i en verksamhetsidé för små barn. Förskolan ska lägga stor vikt vid att förstå Tanums världsarvs betydelse och dess sammanhang med vår tid. Ett humanistiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska färga verksamheten.

Mer information om förskolan hittar du hos Tanums kommun.

Senast uppdaterad: 2022-05-18 14:03