Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Miljöarbetet på Vitlycke museum

En ek i förgrunden, en stor grånad träbyggnad i bakgrunden

Vitlycke museum är en del av Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götalandsregionen och vi följer det miljöprogram som regionen har tagit fram. Det innebär att vi ska sträva mot en låg klimatpåverkan, giftfri miljö, hållbar resursanvändning, social hållbarhet och biologisk mångfald. Vitlycke museum är miljödiplomerad.

Arbetet med miljö och hållbarhet är en självklar del i vårt arbete. Här kommer ett urval hur vi arbetar med dessa frågor.


Låg klimatpåverkan

Resor

 • För att minska antalet fysiska tjänsteresor väljer vi främst digitala mötessätt.
 • Om bil krävs använder vi tjänstebilen som är en hybrid.
 • Vi arbetar med att förbättra vår digitala tillgänglighet för besökarna, för att man ska kunna ta del av vår verksamhet på distans.

Energi

 • Vi byter fortlöpande ut våra armaturer och halogenlampor till motsvarigheter i LED
 • Vi byter ut vår maskinpark från fossila bränsle till batteridrivna maskiner. (Gräsklippare, röjsåg mm.) Där vi inte kan byta använder vi miljöbränslen som till exempel alkylatbensin.

Övrigt

 • Vi arbetar aktivt med att hitta högkvalitativa, ansvarsfullt producerade varor till butik.
 • Vi har endast papperspåsar i butiken.
 • Vi källsorterar.
 • Vi utbildar all personal i miljö, värdskap, första hjälpen, hjärtstartare och brandrutiner.

Giftfri miljö

 • Textilier som säljs i butik är OEKO-TEX- certifierade i den mån det går och prisdifferensen är skälig.
 • Färger eller andra kemikalier som används är i möjligaste mån miljövänliga.
 • Byter ut farliga kemikalier mot motsvarande produkter som inte är hälsovådliga.
 • Produkter för städ och disk är miljömärkta.
 • Utbildad personal i härdplaster och andra kemikalier

Social hållbarhet

Alla människor har rätt till kultur och kulturupplevelser. Vi jobbar med att förbättra tillgängligheten för alla människor. Till exempel digitala guidningar av hällristningar i världsarvet.

Senast uppdaterad: 2024-01-30 12:47