Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Årets nya världsarv 2018

DE förhistoriska målningarna av bland annat jaguarer i Chiribiquete National Park.
Fotograf: Jorge Mario Álvarez Arango

I somras fick hällristningarna i Tanum nya världsarvskollegor. Vid Världsarvskommitténs sammankomst i Bahrain i slutet av juni skrevs 19 nya platser in på listan. Som vanligt är det en blandning av nytt och gammalt på platser i när och fjärran.

Gränsöverskridande värden

Enligt världsarvskonventionen ska platser som tas upp på listan ha ”särskilt stora universella och gränsöverskridande värden" och dessa platser ska ”erbjudas hela mänskligheten och att dess skydd därigenom är en internationell angelägenhet". När en plats tas upp på listan kan man alltså säga att den går ifrån att enbart vara en nationell ensak till att bli något som hela världssamfundet ska hjälpas åt att bevara för kommande generationer.

En brokig skara

Årets nykomlingar är en ganska brokig skara, precis som det ska vara på världsarvslistan. Här finns industribyggnader från 1960-talet och 3,5 miljarder år gamla geologiska lämningar, gärdesgårdar och katedraler, funna på platser i Arktis, i öknen och i djungeln. Vi som gillar forntida bilder blir extra glada över att nationalparken Chiribiquete i Colombia kommit med på listan. Där började man för 20 000 år sedan måla bilder av framför allt jaguarer, men även av dans, strid och jakt. Sammanlagt finns det 75 000 bilder fördelade på 60 klippöverhäng.

Lite mer förvånande är att en tredjedel av de nya världsarven ligger i Europa. Sedan världsarvskonventionen antogs 1972 har en majoritet av de utsedda världsarven legat i de rikare delarna av världen. Detta förhållande har man aktivt försökt komma till rätta med när man utser nya världsarv. Tydligen har man inte riktigt lyckats i den ambitionen i år, ett talande exempel är att Tyskland fått sin sjätte katedral uppförd på världsarvslistan.

Nya världsarv 2018

Läs mer om de nya världsarven på UNESCO:s hemsida. Här följer en kort beskrivning av platserna (namnen är de officiella engelska titlarna):

Aasivissuit – Nipisat. Inuit Hunting Ground between Ice and Sea – kulturlandskap på Grönland som präglats av befolkningens jakt och säsongsvisa bosättning under 4 200 år. Arvet består av såväl nutida boplatser som arkeologiska lämningar efter förinuitisk och inuitisk kultur.

Al-Ahsa Oasis, an evolving Cultural Landscape – världens största oas som ligger i Saudiarabien. I området finns trädgårdar, kanaler, brunnar och byggnader som berättar om kontinuerlig mänsklig bosättning på stenålder fram till idag.

Ancient City of Qalhat  - denna stad i Oman var under fem hundra år, med start under 1000-talet, en viktig hamn som spelade stor roll i handeln med Afrika, Indien, Kina och Sydostasien. Idag finns befästningsmurar och begravningsplatser kvar som spår av staden.

Archaeological Border complex of Hedeby and the Danevirke – Danvirke, som idag inte ligger i Danmark som man skulle kunna tro, utan i Tyskland, är en befästningsvall från järnåldern som skiljer Jylland från den europeiska kontinenten. Hedeby var under vikingatiden en viktig handelsplats, de arkeologiska utgrävningarna på platsen har givit många ledtrådar till hur samhället såg ut för tusen år sedan.

Barberton Makhonjwa Mountains  - i nordöstra Sydafrika finns en av jordklotets äldsta geografiska formationer som bildades för 3,5 miljarder år sedan, när de första kontinenterna började skapas. Här finns också välbevarade spår efter en period för 3,8 till 4 miljarder år sedan då jordklotet bombaderades med asteroider och kometer, vilket orsakade kratrar på upp till 500 mil i diameter.

Caliphate City of Medina Azahara – detta är de arkeologiska lämningar av en stad med vägar, broar, byggnader, med mera, som fungerade som huvudstad för kalifatet i Cordoba under 900-talet i Spanien. Staden förstördes 1009–1010 och låg sedan bortglömd i 1000 år innan den återupptäcktes i början av 1900-talet.

Chaine des Puys - Limagne fault tectonic arena – naturarv i Frankrike som visar hur geologin i området påverkades i efterdyningarna av att Alperna bildades för 35 miljoner år sedan.

Chiribiquete National Park – “The Maloca of the Jaguar”  - förutom de redan nämnda förhistoriska klippmålningarna är den colombianska nationalparken även med som ett mixat kulturarv tack vare sina dramatiska platåberg.

Fanjingshan – bergskedja i sydvästra Kina som är hem till ett stort antal djur- och växtarter från tertiärperioden för 65 till 2 miljoner år sedan. Många av arterna finns bara i detta område och flera av dem är utrotningshotade.

Göbekli Tepe – fantastiskt arkeologiskt monument i Turkiet som byggdes av en jägar-samlarbefolkning för mer än 11 000 år sedan. Platsen användes antagligen för begravningar och religiösa ritualer och består, bland annat, av pelare med inhuggna bilder av vilda djur.

Hidden Christian Sites in the Nagasaki Region – världsarvet består av ett tiotal byar och en kyrka som byggdes mellan 1600- och 1800-talen. Området vittnar om en tid då den kristna tron var förbjuden i Japan.

Ivrea, industrial city of the 20th century – är en italiensk industristad som byggdes under 1930- till 1960-talen. Staden är ett resultat av det sociala projektet Movimento Comunità och visar på hur man försökte förena industriell produktion med arkitektur.

Naumburg Cathedral – tysk katedral från 1028 som anses vara ett enastående exempel på medeltida konst och arkitektur.

Pimachiowin Aki – betyder ”landet som ger liv” och är hemmet för ursprungsbefolkningen Anishinaabeg i Kanada. Förutom den rika kulturtradition som finns i området är det tack vare sina naturvärden listat som ett mixat kulturarv.

Sansa, Buddhist Mountain Monasteries in Korea – sju Sydkoreanska buddisttempel som förutom sina enastående byggnader innehåller föremål, skrifter och helgedomar. Templen har använts som heliga platser från 600-talet fram till idag.

Sassanid Archaeological Landscape of Fars Region – en serie arkeologiska lämningar i Iran som består av en stad, fort och palats som byggdes under Sassaniandynastin 224 till 658 f.Kr.

Tehuacán-Cuicatlán Valley: originary habitat of Mesoamerica  - kaktusskogarna i denna mexikanska dal är det område i Nordamerika med störst biologisk mångfald. I området finns också arkeologiska lämningar efter de första spåren av jordbruk på kontinenten med kanalsystem, brunnar och dammar.

Thimlich Ohinga Archaeological Site  - vid Victoriasjön i Kenya hittar man dessa kallmurade (byggda utan murbruk) boplatser som troligen byggdes under 1500-talet. Konstruktionerna tros ha använts som tillflyktsort för befolkning och boskap, och spelade en viktig roll för samhällets sociala strukturer.

Victorian Gothic and Art Deco Ensembles of Mumbai – under första halvan av 1800-talet sjösatte Mumbai i Indien en ambitiös stadsplan som resulterade i en nygotisk och senare Art Deco-arkitektur. I mötet mellan Art Deco och indisk design skapades den unika, så kallade, Indo-Deco.

Hur många världsarv?

I och med dessa 19 nya världsarven (13 kulturarv, 3 naturarv samt 3 mixade arv som anses ha både kultur- och naturvärden som gör att de plastar på världsarvslistan) finns idag 1 092 platser med på världsarvslistan, 15 av dessa ligger i Sverige. Merparten är kulturarv (845), medan naturarvet (209) och de mixade (38) är färre till antalet.

Läs mer om Världsarvskonventionen - varför den finns och vad den innebär.

Senast uppdaterad: 2018-08-20 10:31